Ekonomi ve Ekoloji Perspektifi İle Zeytin

“Ekonomi ve Ekoloji Perspektifi ile Zeytin”i 2 Kasım 2018 tarihinde Karaburun’un İnecik Mahallesi’nde yer alan ve proje destekçimiz Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin eğitim binası olan Zeytin Okulu’nda gerçekleştirdik.

Etkinliğin ilk oturumuna Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Aydoğuş’un, ekoloji ile ekonomi arasındaki ilişkiye çeşitli bağlamlarda değindiği eğitimi ile başlandı, iktisat bölümü öğrencileri açısından fayda/maliyet analizinin çevre boyutunu öğrenmek öğretici ve katkı sağlayıcı idi.

Etkinliğin ikinci oturumunda, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Prof.Dr. Alp Yücel Kaya’nın, geçmişten günümüze zeytinin ürün olarak tarihsel süreci hakkındaki eğitimiyle devam edildi. Genel olarak Akdeniz bölgesinde tarihsel süreçte zeytin ve zeytinyağı üretiminin nasıl değiştiği konusunda bilgilendik ve tarihsel belgelere göre zeytinin Akdeniz ölçeğindeki yolculuğunu öğrendik.

Etkinlik proje rehberleri eşliğinde, “Zeytin Rotası” yürüyüşü ile tamamlandı Yürüyüş; Rotanın “Eski Mordoğan-Eğlenhoca-Kösedere-İnecik-Kaynakpınar-Boyabağ” etabında gerçekleştirildi ve yürüyüş esnasında rehberlerimiz, yüzlerce yıllık anıt zeytin ağaçlarının diğer ağaçlar ve bitkilerle olan karşılıklı bağlantısını gözlemlememiz için bilgiler aktardı.